1609, 4. juli Bergen overdragelse

1609-07-04

Borgermestere og rådmenn i Bergen har overdratt til Michell Jenssøn, borgermester i samme by, en av de grunner (Dønnerengen), som var skjenket byen av kongen og som har tilhørt St. Hans og Munkelivs klostre og ...

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

Diplom ubb-1609-07-04

1609, 4. august Bergen grunnbrev

1609-08-04

Michell Jenssøn, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Søffren Søffrenssøn, toller, rådmann og byfogd i samme by, en grunn (Dønnerengen), som ligger ned mot Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Den sedvanlige årlige grunnleie ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Fogd ; (byfogd), Toller ; (Bergen), Byfogd ; (Bergen)

Diplom ubb-1609-08-04