1577, 31. august Bergen grunnbrev

1577-08-31

Peder Mortenssøn, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus Tym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig halvannen gammel daler.

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

Diplom ubb-1577-08-31

1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig ...

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

Diplom ubb-1582-01-22

1637, 27. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1637-11-27

Hans Hanssøn Heldt og Rasmus Erichssøn på sin hustru Sophie Hansdatters vegne, begge borgere i Bergen, kunngjør, at de har solgt til Reinert Knudssøn og hans hustru Trine Hansdatter en gategrunn på hjørnet av Kongensgate ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Diplom ubb-1637-11-27

1584, 10. august Bergen grunnbrev

1584-08-10

Jens Nielssøn til Simling selger og skjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet? som ligger nedenfor St. Halvardskirke på Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle ...

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

Diplom ubb-1584-08-10

1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Rasmus Lauritssen, borgermester i Bergen og ombudsmann over Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har utleiet til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer til Korskirken, til klokkerbolig i sognet en bebygget grunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08a