1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester, Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

Diplom ubb-1645-09-26

1656, 16. desember Bergen grunnbrev

1656-12-26

Borgermestere og råd i Bergen utleier til (rådmann) Morten Samsöe og Oluff Anderssen, borgere og innvånere samme sted, et stykke grunn "liggendis Bag ved slottet Vden for Hendrich Badstuers Ny opsatte Siöboder Norden for Suartzborig". ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1656-12-16