1610, 8. februar Bergen grunnbrev

1610-02-08

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Anna Pedersdatter, "salig Isack Brynhildsens effterleffuersche och borgersche her sammestedtz", en av Munkeliv klosters grunner som sammen med St. Hans og Allehelgen kirkes grunner ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Rådmann , (Bergen)

Diplom ubb-1610-02-08