1634, 15. august Bergen grunnbrev

1634-08-15

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Muneklivs klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til David ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-15

1634, 7. august Bergen grunnbrev

1634-08-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Henrik ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-07