1634, 15. august Bergen grunnbrev

1634-08-15

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Muneklivs klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til David ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-15

1642, 12. desember Bergen grunnbrev

1642-12-12

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup, utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter ...

Grunn, Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn), Fullmektig, Husbond

Diplom ubb-1642-12-12

1634, 7. august Bergen grunnbrev

1634-08-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Henrik ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-07