1653, 26. januar Bergen salgsbrev

1653-01-26

Skomaker Baltzer Krusse, på egne vegne, og gullsmed David Grott, på vegne av sin hustru Else Steffensdatter, har solgt til deres bror og svoger, skomakersvenn Gjert Steffenssen, deres anpart, som var en del av deres ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

Diplom ubb-1653-01-26