1599, 11. mai Bergen grunnbrev

1599-05-11

Johan Melck og Lykke Kipper, kirkevergere til Korskirken, utleier til Herman Brøgman en av korskirkens ødegrunner i Vågsbunnen. Leien er halvtredje danske mark.

Grunn, Leie ; (grunn), Ødegrunn, Kirkeverger

Diplom ubb-1599-05-11

1622, 8. september Bergenhus grunnbrev

1622-09-08

Knud Gyldenstjern, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har overdratt og utleiet en grunn i Vågsbotnen i Korskirkens sogn til Jens Block som denne i følge et skjøtebrev hadde kjøpt. Mats Skel, i sin tid ...

Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1622-09-08