1639, 4. november Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1639-11-04

Kong Christian IV kunngjør, at da Christoffer Pederssøn og Jurgen Nilssøn var blitt fradømt odelsgården Milde i Nordhordaland ved Bergen fordi de ikke hadde utlagt skatt og rettighet til ham og kronen i rett tid, ...

Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård

Diplom ubb-1639-11-04