1621, 22. oktober Hordaland, Sveio, Tveit kunngjøring

1621-10-22

Roar Nilssøn på Vistad i Skåre skiprede i Karmsundet kunngjør, at han har pantsatt til Oluff Torsteinssøn på Bjordal sin odelspart i Bjordal, som ligger i Førde skiprede og Skjold sogn, for 26 riksdaler in ...

Kunngjøring, Gård, Odel, Pant, Odelspart

Diplom ubb-1621-10-22