1601, 21. juli (Hordaland, Finnås) skifte

1606-07-21

Seks oppnevnte menn foretar et arveskifte etter Torstein Olssøn på Børøy mellom hans sønn, sønnesønn og 4 døtre. Arven gjelder gods bl. a. i gårdene Børøy, Fylkesnes, Nese og Søvold.

Gård, Skifte, Arv, Gods, Arveskifte

Diplom ubb-1606-07-21

1619*, 21. desember Rogaland, Torvastad, Haugland kunngjøring ; (skifte)

1619-12-21

Rasmus Pederssøn, sogneprest i Torvastad prestegjeld i Karmsundet kunngjør, at han på sin hustru Adeluts Torsteinsdatters vegne har skiftet noe odelsgods med hennes brorsønn Oluff Endressøn. Brorsønnen ga henne en halv laup smør av sitt ...

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

Diplom ubb-1619-12-21

1658, 12. august Hordaland, Moster, Børøy salg

1658-08-12

Oluff Endressøn på Børøy i Føien skipreide har solgt til sin sønn Endre Oluffssøn sin rette odelsjordpart i Børøy for 18 riksdaler med skjøtningsøre. Dessuten har han solgt til sin sønn retten til hele sitt ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Sogneprest, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1658-08-12

1612, 22. februar Sogn og Fjordane, Aurland, Aurdalen skjøte)

1612-02-22

Christoffer Torsteinssøn på Sande i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han har solgt til Kirsten Oluffsdatter på Aurdalen (Østerbø), enke etter Morten Madssøn, 2 laups leie i gården Børøy (Finnås i Sunnhordaland). Tre lagrettemenn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Leie, Salg

Diplom ubb-1612-02-22

1613, 3. oktober Sogn og Fjordane, Balestrand, Sande skjøte

1613-10-03

Christoffer Torsteinssøn på Sande i Leikanger prestegjeld utsteder skjøte på at han har solgt til sin brorsønn Oluff Endressøn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland det odelsgods, som ifølge skiftebrevet tilkom ham i de ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Odelsgods, Skiftebrev, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1613-10-03

1613, 4. oktober Sogn og Fjordane, Aurland kunngjøring ; (bygsel)

1613-10-04

Kirsten Oluffsdatter, enke etter Morten Madssøn i Aurland i Sogn, kunngjør, at hun har leiet til Oluff Endressønn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland, 2 laups leie i Børøy, som Anders Pederssøn har påbodd ...

Kunngjøring, Sogneprest, Jord, Bygsel, Kontrakt, Leie ; (gård)

Diplom ubb-1613-10-04

1586, 14. november Hordaland, Stord, Føyen grensegang

1586-11-14

Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele.

Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

Diplom ubb-1586-11-14