1658, 12. august Hordaland, Moster, Børøy salg

1658-08-12

Oluff Endressøn på Børøy i Føien skipreide har solgt til sin sønn Endre Oluffssøn sin rette odelsjordpart i Børøy for 18 riksdaler med skjøtningsøre. Dessuten har han solgt til sin sønn retten til hele sitt ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Sogneprest, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1658-08-12

1624, 21. januar Hordaland, Stord, Horneland kjøpsbrev

1624-01-21

Oluff Endresønn har kjøpt en jordpart av Hans og Ollof Amundssønner (?). Hallvor på Horneland, Laurits [...] på Høyland (?), Erik på Ådland, Anders Håvik [...] og Will[on] på Horneland blir anmodet om å besegle ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Kjøp ; (jord)

Diplom ubb-1624-01-21