1619*, 21. desember Rogaland, Torvastad, Haugland kunngjøring ; (skifte)

1619-12-21

Rasmus Pederssøn, sogneprest i Torvastad prestegjeld i Karmsundet kunngjør, at han på sin hustru Adeluts Torsteinsdatters vegne har skiftet noe odelsgods med hennes brorsønn Oluff Endressøn. Brorsønnen ga henne en halv laup smør av sitt ...

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

Diplom ubb-1619-12-21

1601, 21. juli (Hordaland, Finnås) skifte

1606-07-21

Seks oppnevnte menn foretar et arveskifte etter Torstein Olssøn på Børøy mellom hans sønn, sønnesønn og 4 døtre. Arven gjelder gods bl. a. i gårdene Børøy, Fylkesnes, Nese og Søvold.

Gård, Skifte, Arv, Gods, Arveskifte

Diplom ubb-1606-07-21