1592, 23. juni Bergen besiktigelsesdokument

1592-06-23

Poeld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en sak mellom Siri Gandsdatter (på Stien, Alversund i Nordhordaland) og Fru Else Trondsdatter til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart ...

Gård, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Ting, Besiktigelse, Løsningspenger

Diplom ubb-1592-06-23