1639, 10. mai Hordaland, Kvinnherrad, Lustveit stevning ; (skifte)

1639-05-10

Rikskansler og høvedsmann Jens Bjelke til Austrått inkaller Nils Opdal til å møte i retten på åstedet 28. mai førstkommende da admiral Erik Ottessøn til Vatne, skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og Abraham på Tysnes ...

Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann

Diplom ubb-1639-05-10