1587, 2. juli Møre og Romsdal, Voll, Måndalen kirke kunngjøring

1587-07-02

Tre lagrettemenn i Grytten prestegjeld i Romsdal kunngjør at Ingebritt Oluffssøn på Netteland, Kvinnherrad i Bergenhus spurte dem i almuens påhør om de noensinne hadde hørt Harill Karlssøn og Halstein Oluffssøn i Romsdal fremkomme med ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Allmue, Anklage

Diplom ubb-1587-07-02

1588, 23. april Hordaland, Kvinnherrad, Netteland fullmakt

1588-04-23

Fullmakt fra Ingebrett Olafssøn til Mickel Selbjørnssøn.

Fullmakt

Diplom ubb-1588-04-23