1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til ...

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

Diplom ubb-1643-07-17

1588, 26. oktober Hordaland, Varaldsøy, Gravdal vitnebrev

1588-10-26

Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, kongens fogd i Sunnhordaland for en tid siden lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble advart mot dette. Dessuten bevitner ...

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)

Diplom ubb-1588-10-26