1637, 13. oktober Hordaland, Kvinnherrad kunngjøring ; (salg)

1637-10-13

Gunder Halvorssøn på Hjelemland i Kvinnherrad skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at han har solgt sin part i odelsgården ved navn Myklebust, som ligger i Åmviken i Kvinnherrad, til Oluff Toressøn på nevnte gård Myklebust for ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Sorenskriver, Fogd, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1637-10-13