1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Anders Pederssøn på Øyerhamn, lensmann i Strandebarm skipreide, samt tre andre lagrettemenn var tilstede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Havordsøns enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i Øvsthus i Varaldsøy ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

Diplom ubb-1588-05-26