1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Anders Pederssøn på Øyerhamn, lensmann i Strandebarm skipreide, samt tre andre lagrettemenn var tilstede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Havordsøns enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i Øvsthus i Varaldsøy ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

Diplom ubb-1588-05-26

1656, 26. mai Hordaland, Varaldsøy, Øvsthus regnskap

1656-05-26

Regnskap for Dagfinn Øvsthus sin gjeld, påbegynt 26. mai 1656, ført frem til (1659).

Regnskap, Gjeld

Diplom ubb-1656-05-26b

1656, 26. mai Hordaland, Varaldsøy, Øvsthus skjøte

1656-05-26

Sindre Nilssen på Vang i Kvinnherrad kirkesogn har solgt til sin bror Dagfin Nilssen på Øvsthus sin odelsjordpart i gården Øvsthus for 10 riksdaler.

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1656-05-26a