1625 (Hordaland, Granvin) salgsbrev

1625

Knut Henrikssøn på Torblå i Ulvik skipreide, Orm Åmundssøn på Kjærland og Jacob Olssøn har alle solgt til Nils Hannssøn på Eide odelsparter og gods i gården Kjærland i Granvin. Nils har også kjøpt gods ...

Eiendomshandel, Gård, Odel, Gods, Kjøp ; (gods), Odelspart, Salg ; (odelspart), Salg ; (gods)

Diplom ubb-1625a

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssøn på Herre, som bar landskyld av gårdne Indre Bu, Midnes, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

Diplom ubb-1600-02-13

1618, 19. oktober Hordaland, Kinsarvik, Hause skjøte

1618-10-19

Laurids Lauridsssøn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri Sivorsdatters samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en landskyld på 6 merkers smør, 1 geiteskinn og ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1618-10-19