1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (forlik)

1636-10-13

Lagrettemenn i Ulvik og Ullensvang skipreider kunngjør, at de for noen år siden hadde påhørt (?) et forlik mellom brødrene Trond Lauritssøn, som dengang bodde på Kvitne, og Isak på Måge i Ullensvang skipreide. Trond ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1636-10-13a

1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1636-10-13

Havor (?) Lauritssøn Folkdal, lagrettemann i Granvin skipreide, kunngjør at han har solgt til Isak Lauritssøn på Måge i Ullensvang skipreide sin rette odelspart i nevnte Måge for [...] riksdaler og i skjøtningsøre 1 riksort.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1636-10-13b