1603, 3. november Hordaland, Ullensvang bygselseddel

1603-11-03

Bygselseddel for Oluff Osmundssøn for leie av en ødegård ved navn Lote (i Kinsarvik sogn), som er kronenes gods og som skylder årlig en halv laups smør. Seddelen viser at 2 daler i første bygsel ...

Gård, Ødegård, Bygsel, Bygselseddel, Leie ; (av ødegård), Kronen

Diplom ubb-1603-11-03

1647, 26. mars Hordaland, Kinsarvik, Lote skjøte

1647-03-26

Gunder Iverssøn på Djønna i Kinsarvik skipreide har, på egne og sine søskens vegne, solgt til Bjørn Tostenssøn en jordpart i gården Tjoflåt i samme skipreide for 18 riksdaler og 1 riksdaler i skjøtningsøre. Pengesummen ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart), Gjeld

Diplom ubb-1647-03-26

1633, 15. mars Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Kvalvik kunngjøring ; (salg)

1633-03-15

Sven og Simon Toressønner og deres søster Marit Brynhildsdatter, som bor på Kollenes i Granvin, kunngjør at de har solgt til sin farbror Olluff Brynhildssøn på Kvalvik, alt gods i gårdene Mansåker i Odda, Lote ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Arv, Gods, Salg ; (gods)

Diplom ubb-1633-03-15