1647, 26. mars Hordaland, Kinsarvik, Lote skjøte

1647-03-26

Gunder Iverssøn på Djønna i Kinsarvik skipreide har, på egne og sine søskens vegne, solgt til Bjørn Tostenssøn en jordpart i gården Tjoflåt i samme skipreide for 18 riksdaler og 1 riksdaler i skjøtningsøre. Pengesummen ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart), Gjeld

Diplom ubb-1647-03-26