1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

1604-07-25

Ingebrigt Simonssøn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssøn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssøn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1604-07-25

1660 Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Bu sak

1660

Brudstykke av sak angående leie av gården Ytre Bu i Kinsarvik.

Gård, Leie ; (av gård), Bygsel, Sak

Diplom sab-1660

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissøn på Skåle har inngått et odels-jordskifte med Gunder Kjetilssøn på Huse og ...

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

Diplom ubb-1617-03-24b

1657, 28. november Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Bu avtale

1657-11-28

Peder Lauritssen på Sandven i Øystese skipreide og Anders Torsteinssen på Ytre-Bu har inngått følgende overenskomst med hverandre. Anders og hans hustru skal avstå til Peders sønn Torbjørn 1 tredjepart av sin jord i Ytre-Bu ...

Gård, Jord, Avtale

Diplom ubb-1657-11-28

1621, 18. november Hordaland, Kinsarvik, Huse kunngjøring ; (skifte)

1621-11-18

Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssøn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte og Helga Torsteinsdøtre, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre og Ytre ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods

Diplom ubb-1621-11-18