1608, ved påsketider Hordaland, Røldal salgsbrev

1608-04

Torbjørn Gunderssøn på Sande i Etne, hans to sønner Peder og Oluff, Osmund Bjørnssøn på Kvandal i Åkrefjorden, Knut Bjørnssøn på Håeim, Peder Olssøn på Ekreim og Halvor Colbjørnssøn på Tveite, i Etne har solgt ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Jordplass

Diplom ubb-1608-04

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingenes vegne gjorde et odels-jordskifte etter Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

Diplom ubb-1572-05-03