1610, 1. mai Hordaland, Ullensvang stadfesting ; (skifte)

1610-05-01

Nå Oluffssøn på Vik i Øystese sogn i Hardanger stadfester et odelskifte hans far Oluff Lauritssønn for noen år siden hadde gjort med Tolleff Bjørnssøn på Noreim i Etne. Tolleff fikk odelsjordparter i gårder i ...

Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

Diplom ubb-1610-05-01

1629, 23. september Hordaland, Ulvik, Viknes kunngjøring

1629-09-23

Trond Valland og Pål Seleseter i Vikør i Hardanger kunngjør, at da Iver Olssøn på Viknes selv eier en odels-jordpart i Nedre-Lekve, så selger de nå sine odelsparter i Nedre-Lekve til Ivar for 9 riksdaler ...

Kunngjøring, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Eiendomsrett, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1629-09-23