1648, 8. mars Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1648-03-08

Gunder Gjermundssøn på Spånheim i Ulvik skipreide har solgt til sin bror, lagrettemann Haldor Gjermundssøn på Bu og hans hustru Britte Helgesdatter, sin odelsjordpart i nevnte Bu for 12 riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre. ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1648-03-08

1641, 6. oktober Hordaland, Ulvik, Haksestad kunngjøring ; (skifte)

1641-10-06

Knut Olssøn på Freim, lensmann i Odda sogn, kunngjør et odelsmakeskifte med sin bror Oluff Oluffssøn på Særvartveit, lagrettemann i Ulvik skipreide. Han overlater til broren sine odelsparter i gårdne Sævartveit og Hjeltnes og mottar ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Lensmann, Makeskifte, Odelskifte

Diplom ubb-1641-10-06

1651, 28. oktober Hordaland, Ulvik, Hakestad skifte

1651-10-28

Lasse Gjermundssøn på Mykletun i Eidfjord inngår et makeskifte med sin bror, Haldor Gjermundssøn på Bu. Han overlater til Haldor og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelsjordpart i Bu og mottar til vederlag hans odelspart ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord, Tingskriver

Diplom ubb-1651-10-28