1632, 7. november Hordaland, Granvin, Vindal kunngjøring ; (salg)

1632-11-07

Brynhild Knutsdatter og Herborg Oluffsdatter på Voss, enker etter Annfinn Bårdssøn på Nyre og Gullik Finnssøn på Istad, kunngjør at de hver har solgt til Aslak Olssøn på Vindal i Granvin i Hardanger sine odelsparter ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Jordgods, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1632-11-07

1625 (Hordaland, Granvin) salgsbrev

1625

Knut Henrikssøn på Torblå i Ulvik skipreide, Orm Åmundssøn på Kjærland og Jacob Olssøn har alle solgt til Nils Hannssøn på Eide odelsparter og gods i gården Kjærland i Granvin. Nils har også kjøpt gods ...

Eiendomshandel, Gård, Odel, Gods, Kjøp ; (gods), Odelspart, Salg ; (odelspart), Salg ; (gods)

Diplom ubb-1625a

1621, 14. november Hordaland, Granvin, Store Graven kunngjøring ; (salg)

1621-11-14

Peder Bjørnssøn kunngjør, at han sammen med søsteren Herborg Bjørnsdatter og med deres far Bjørn på Røynestrand sitt samtykke har solgt deres odelspart i Rondestveit i Ulvik til Zakarias Christofferssøn, lensmann i Granvin, for 8 ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1621-11-14