1625, 12. desember Hordaland, Os, Bø kunngjøring

1625-12-12

Seks lagrettemenn i Standvik skipreide kunngjør at de på Knut Gyldenstjernes befaling og i nærvær av fogd og sorenskriver i Sunnhordaland besiktiger gården Bø for å finne ut om den er bygget på det sted ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

Diplom ubb-1625-12-12