1648, 12. oktober Hordaland, Granvin, Eide overdragelse

1648-10-12

Da Åmund Siverssøn på Hamre, lagrettemann i Granvin skipreide, på grunn av alderdommens skrøpelighet ikke klarer å betale skatt for sitt odelsgods, har han med sin hustru Ingri Gundersdatters samtykke overdratt dette til sine arvinger, ...

Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Arving, Overdragelse, Skatt

Diplom ubb-1648-10-12