1610, 18. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (pantsetting)

1610-04-18

Mikkel og Oluff Paulssønner kunngjør, at de har pansatt hos Siver Stenssøn på Urheim, to mark smør og en fjerdepart i en mark smør i en jord, kalt Årtun, som ligger i Folkedal i Granvin ...

Kunngjøring, Gård, Pantsetting, Jord

Diplom ubb-1610-04-18

1631, 24. mars Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring ; (salg)

1631-03-24

Endre Sivordssøn på Huse i Kinsarvik kunngjør, at han med sin hustru Berit Sivorsdatters samtykke har solgt til hennes bror, Østen Sivordssøn på Urheim, hennes odelspart i Årtun i Folkedal i Granvin for 6 riksdaler ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1631-03-24