1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjorde et odels-jordskifte med Jacop Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

Diplom ubb-1573-11-02