[Ca. 1630]* Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg) skifte

1630

Arne Larssøn på Gjøastein på Voss kunngjør, at han har solgt til sin stefar, Lars Sivertssøn på Kvarme i Holabygden på Vossastrand, 9 merker smør i jordgods (i Kvarme?) for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

Diplom ubb-1630b

1619, 9. mai Bergen skjøte

1619-05-09

Henrik Henrikssøn Fønnbo, borger og innbygger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Ove Vogenssøn, byfogd i samme by, sin odelsjord eller anpart, 1 1/2 laups leie og 1 spans leie, i gården Ringheim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

Diplom ubb-1619-05-09