1619, 9. mai Bergen skjøte

1619-05-09

Henrik Henrikssøn Fønnbo, borger og innbygger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Ove Vogenssøn, byfogd i samme by, sin odelsjord eller anpart, 1 1/2 laups leie og 1 spans leie, i gården Ringheim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

Diplom ubb-1619-05-09