1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

Diplom ubb-1585-09-16