1619, 11. oktober Hordaland, Ullensvang skjøte

1619-10-11

Oluf Olssøn på Frøsten i Ulvik kunngjør, at han på Ulviks ledingsting den 7. oktober 1619 solgte til sin frendekone Birgitte Sivorsdatter sin odelspart i Drage i Tørvikbygden (Jondal), som har en landskyld på en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Landskyld, Lensmann, Salg ; (odelspart), Ting ; (ledingsting)

Diplom ubb-1619-10-11

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

Diplom ubb-1579-06-11

1630, 12. juni Hordaland, Strandebarm, Store Linge kunngjøring ; (skifte)

1630-06-12

Lasse Sivertssøn på Tveit i Strandebarm og Jacob Tormodssøn på Drage (i Jondal) kunngjør et innbyrdes makeskifte (av arvegods etter Birgitt Sivertsdatter). Lasse overlater til Jacob sin odelspart i Drage og mottar til vederlag hans ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte, Arvegods, Odelspart, Gods ; (arvegods)

Diplom ubb-1630-06-12

1623, 29. mars Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring ; (skifte)

1623-03-29

Lensmannen, Amund Bøvre, og fem lagrettemenn i Øystese skipreide i Strandebarm kunngjør et skifte på Drage i Tørvikbygd etter avdøde Birgitt Sivertsdatter mellom hennes barn. Odelsgodset tilfalt hennes eldste sønn, Jacob Tormodssøn på Drage. Fogd ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Odelsgods

Diplom ubb-1623-03-29a