1612, [... november] Bergen skifte

1612-11

Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen ...

Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Jordpart, Makeskifte, Overdragelse ; (jordpart)

Diplom ubb-1612-11

Ca. 1610-1614 (Hordaland, Strandvik) skjøte

Mogens på Hafskår, Lasse på Henanger, "Siouatt" i Vik, Lasse Annfinnsen Markhus, Lasse på Hauge, Jon på Skogseid samt Christen på Vevatne på Tysnes har solgt sine arveparter i gården Teigland i Hålandsdalen til Ingebrett ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (gård), Arv

Diplom ubb-1610b