1612, [... november] Bergen skifte

1612-11

Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen ...

Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Jordpart, Makeskifte, Overdragelse ; (jordpart)

Diplom ubb-1612-11