1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1626-10-30

1624, 10. januar Hordaland, Strandvik, Åkre pantebrev

1624-01-10

Knut Ingemundssøn på Børseim i Strandebarm skipreide og Sivor på Bolstad i Strandvik skipreide har lånt 186 riksdaler av Peder Rasmussen, sogneprest i Strandebarm prestegjeld, og pansetter til ham deres to odelsjordparter, den ene i ...

Gård, Odel, Sogneprest, Pant, Jord, Odelsjord, Lån

Diplom ubb-1624-01-10

1648, 15. desember Hordaland, Hålandsdalen, Bolstad overdragelse

1648-12-15

Ifølge et makeskifte mellom Torkild Johansen på Bolstad, lagrettemann i Strandvik skipreide, og Mogens J(e)nsen på Tveiet i Hålandsdalen overdrar Torkild sin odelsjord i Uglhus i Hålandsdalen til Mogens og mottar som vederlag hans odelsjordpart ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Overdragelse, Odelsjord

Diplom ubb-1648-12-15