1594, 22. oktober Hordaland, Strandvik, Særvold vitterliggjøring ; (salg)

1594-10-22

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide vitterliggjør, at Jon Tordssøn på Borgen i Os skipreide har solgt sin lodd og part i ødegården Kigedal til Oluff og Svend Torbjørnssønner på Gjøn i Hålandsdalen. Betalingen har han ...

Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Lagrettemann, Stadfesting, Ødegård, Vitterliggjøring

Diplom ubb-1594-10-22

1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

1649-02-27

Willem Michelssen på Skjelbreid i Os prestegjeld og Strandvik skipreide, kunngjør, at han pansatte hos Johan Anderssen på Ænes i Strandebarm skipreide (nå Kvinnherrad) sin rette odelsjordpart i gården Tveit på Revnestrand i Strandvik sogn ...

Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

Diplom ubb-1649-02-27

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1626-10-30

1648, 15. desember Hordaland, Hålandsdalen, Bolstad overdragelse

1648-12-15

Ifølge et makeskifte mellom Torkild Johansen på Bolstad, lagrettemann i Strandvik skipreide, og Mogens J(e)nsen på Tveiet i Hålandsdalen overdrar Torkild sin odelsjord i Uglhus i Hålandsdalen til Mogens og mottar som vederlag hans odelsjordpart ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Overdragelse, Odelsjord

Diplom ubb-1648-12-15