1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1626-10-30

1640, 28. mars Hordaland, Åkre i Strandvik salgsbrev

1640-03-28

Fire brødre: Størk Mogensen på Hafskor i Fusa, Anders, Morten, Oluf Mogenesen på Eikeland, og tre svogre: Asbjørn Michelsen på Hananger og hustru Berete Mogensdatter, Niels Nielsen på Ådland og hustru Signueve Mogensdatter, Oluf Siuffversen ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Vitne, Odel, Lensmann, Ting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1640-03-28