1653, 3. februar Hordalnad, Strandvik, Revne krav

1653-02-03

Ifølge skjøte, datert Nordtveit 28. januar 1629 har Knut Reise i Opdal skipreide solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Willumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18 riksdaler ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1653-02-03

1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre.

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1629-01-28

Ca. 1650 (?)* Hordaland, Strandvik, Nordtveit skjøte

1650

Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1650b