1646, 8. oktober Hordaland, Os, Haugland skjøte

1646-10-08

Nils Lauritssøn på Djupvik, på egne vegne, Oluff Jetmundssøn "Boendis paa Sebø (Særvold?) udi Ouss shibred" og Anders Johanssøn i Bergen, på deres hustruers vegne, har solgt til Oluff Anderssøn Eide deres odelspart i gården ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1646-10-08