1617, 20. mars Hordaland, Manger (Radøy) stevning

1617-03-20

Sogneprest Albrit Graff i Manger tiltaler påny Knut i Li for 2 års landskyld og forlanger endelig dom i saken. etter flere menns forbønn skulle Knut få sitte med jorden inntil årets utgang mot at ...

Dom, Landskyld, Sogneprest, Leie ; (av jord), Jord, Tiltale, Stevning, Bygsel, Etterkommere, Rodebol

Diplom ubb-1617-03-20

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Mogens på Tolleshaug, lensmann i Radøy skipreide, og 5 lagrettemenn fra samme sted kunngjør i nærvær av fogd Laurits Markvorssøn i Nordhordaland, at sogneprest Albrit Graff i Manger kom til dem og forlangte at Knut ...

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

Diplom ubb-1613-02-10