1631, 24. november Bergenhus kunngjøring ; (skifte)

1631-11-24

Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong Christian IV sin vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1631-11-24