1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Siver Eleffssøn på Midgård og Oluff Bessessøn på Fiskeseter i Ålendfit skipreide, kunngjør at de har solgt til rådmann Christen Søffrensen i Bergen og hans hustru Anna Abelsdatter deres odelsjord ved navn Remme i Hammer ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

Diplom ubb-1636-02-11