1592, 23. juni Bergen besiktigelsesdokument

1592-06-23

Poeld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en sak mellom Siri Gandsdatter (på Stien, Alversund i Nordhordaland) og Fru Else Trondsdatter til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart ...

Gård, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Ting, Besiktigelse, Løsningspenger

Diplom ubb-1592-06-23

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Seks lagrettemenn i Opdal skipreide vitterliggjør, at Siri Gandsdatter på Stien, Alversund i Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

Diplom ubb-1593-03-15