1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger. Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården Nedre Manger, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

Diplom ubb-1592-09-13