1599, 3. november Sogn og Fjordane, Vevring, Russenes vitterliggjøring ; (kjøp)

1599-11-03

Tre lagrettemenn i Brandsøy skipreide i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter ( i Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i Dale skipreide av sine søstre, som er Biritte på Stavang, Maritte på ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Gods, Vitterliggjøring, Kjøp ; (gods)

Diplom ubb-1599-11-03

1616, 13. april Sogn og Fjordane, Vevring, Årseter kunngjøring ; (salg)

1616-04-13

Arne Iverssøn på Årseter kunngjør, at han har solgt sitt odelsgods, 1/2 laups og 6 merkers leie, i gården Sele i Dale skipreide og Bygstad sogn til Mattis Hanssøn som bor på Sele, da ingen ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelsgods, Leie, Skjøtningsøre, Jord, Jordgods, Salg ; (odelsgods), Innløsning ; (jordgods)

Diplom ubb-1616-04-13